Primary chronic constipation and obstructed (dyssynergic) defecation Full Text PDF How to Cite

Öz

Kabızlık, sosyo-ekonomik üretkenliği, yaşam kalitesini ve artan sağlık bakım masraflarını büyük ölçüde etkileyen kronik bir tıbbi durumdur. Kabızlığın tıbbi tedavisi, tıbbi bakım maliyetlerini azaltan ve tanıya ulaşan aşamalı bir yaklaşımla gerçekleştirilmelidir. Tanı yöntemlerinin seçimi ve uygulanması bir uzmana danışılmalıdır. Gastroenterologlar, rektoanal cerrahlar, fizyoterapistler ve jinekologlardan oluşan bir uzman ekip dissinerjik dışkılamayı teşhis etmeli ve yönetmelidir. Çoğu hastada aynı anda birden fazla patolojik durum bulunduğundan bunların bir sırayla ele alınması gerekir. Bu derleme dissinerjik dışkılamayı tanımlamayı, teşhis etmeyi ve yönetmeyi amaçlamaktadır.


Abstract

Constipation is a chronic medical condition that greatly impacts socio-economic productivity, quality of life, and increased healthcare costs. Medical management of constipation should be performed by a step-wise approach, reducing the costs of medical care and achieving a diagnosis. The choice and performance of the diagnostic modalities should be consulted by a specialist. A team of specialists should diagnose and manage the dyssynergic defecation, including gastroenterologists, rectoanal surgeons, physical therapists, and gynecologists. Since most patients have multiple pathologic conditions simultaneously, these should be handled in an order. This review aims to define, diagnose, and manage dyssynergic defecation.