Bel ağrısı Full Text PDF How to Cite

Öz      

Bel ağrısı dünyada en sık görülen sakatlık nedenidir. Bel ağrısı adölesan yaşlarda da görülebilmekte ve prevelans yaşla artmaktadır. Risk faktörleri arasında en önemlisi meslek ve ağır bedensel aktivitelerle ilgili olanlardır. . Bel ağrısı yatarak tedavi edilen hastalıklar içinde beşinci sırada, cerrahi tedavi gerektiren hastalıklar arasında ise üçüncü sırada yer almaktadır. Tedavide amaç semptompların kontrolü ve kronikleşmesinin engellenmesidir. Bu nedenle akut bel ağrısı ile başvuran hasta ile ilk karşılaşmada yeterli ve objektif bir yaklaşımla hastaya güven verilerek güçlü bir hasta hekim ilişkisi kurulmalıdır. Pasif tedaviler yerine hastanın katılımının sağlandığı, kendi sorumluluğunu aldığı aktif yöntemler kullanılmalıdır.


Abstract

Low back pain is the most common cause of disability in the world. Low back pain can also be seen in adolescence and the prevalence increases with age. The most important risk factors are those related to occupation and heavy physical activities. Low back pain ranks fifth among diseases treated in an inpatient setting and third among diseases requiring surgical treatment. The aim of treatment is to control symptoms and prevent them from becoming chronic. For this reason, at the first encounter with the patient presenting with acute low back pain, a strong patient-physician relationship should be established by reassuring the patient with an adequate and objective approach. Instead of passive treatments, active methods in which the patient participates and takes responsibility for himself should be used.